Please select your page

CYBER NEXTECH : ผู้ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดเมนเนม โฮสติ้ง ออกแบบดูแลเว็บไซต์

เราพร้อมให้บริการท่านแบบครบวงจรทั้งด้านบริการดูและระบบคอมพิวเตอร์ บริการจดโดเมนเนม บริการพื้นที่โฮสติ้ง และบริการออกแบบเว็บไซต์ พร้อมทั้งบริการดูแลเว็บไซต์ และท่านมั่นใจได้ว่าการบริการจากทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของท่านโดยปราศจากปัญหา


ข้อดีของการเลือกใช้บริการกับเรา
ตารางบำรุงรักษาระบบไอที
รายละเอียดและขอบเขตงาน
 • IT Outsource ข้อดีของการเลือกใช้บริการกับเรา

  team-it

  ทำงานเป็นทีม

  เรามีการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ระบบงานมีความสอดคล้องต่อเนื่องในการดำเนินการ
  staff-it

  เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ

  เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าปัญหาจะถูกแก้ไขและไม่เกิดซ้ำซากอีกต่อไป
  service-it

  แก้ไขปัญหาทันที

  สามารถแก้ไขปัญหา หลังจากได้รับแจ้งทันทีทั้งทาง Phone Support และการ Remote Support
  nocharge-it

  ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

  เข้าให้บริการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมจนกว่าปัญหาเหล่านั้นจะแก้ไขจนแล้วเสร็จ


  spare-it

  การสำรองอุปกรณ์

  กรณีอุปกรณ์ของลูกค้ามีปัญหา เพื่อให้ระบบงานสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ทางเรามีอุปกรณ์สำรองตลอด 24ชั่วโมง
  helpdesk-it

  Helpdesk Support

  สามารถแจ้งปัญหา หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที
  network-it

  แผนผังระบบภายในองค์กร

  มีการจัดเก็บรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ และแผนผังเน็ตเวิร์คภายในองค์กร
  report-it

  รายงานการปฏิบัติงาน

  - จัดทำตารางการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์
  - รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • Maintenance Plans ตารางบำรุงรักษาระบบไอที

  Maintenance
  System Optimization (การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ)
  System Update (Security, Patches, Drivers)
  (การปรับปรุงระบบ)
  PCs / Notebooks / Servers
  LAN (Routers, Switches)
  Printers & Scanners
  Network Settings & Connectivity (การเชื่อมต่อและเครือข่าย)
  Firewall, Virus & Spyware Protection
  Disk Maintenance
  Data Backup (สำรองข้อมูล)
  PC Cleaning
  Phone Support (แก้ปัญหาทางโทรศัพท์)
  Remote Support (แก้ปัญหาจากภายนอก)
  After Hours Support
  Planned Maintenance / Month (การบำรุงรักษาต่อเดือน)
  Emergency Maintenance / Month
  Response Time
  Maintenance Report
  Services
  ok

  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  1 – 4 ครั้ง / เดือน
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และ ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
  ทันทีหลังจากได้รับแจ้งปัญหา
  จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานให้ทุกเดือน

  เงื่อนไขบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย :: ที่นี่ ::

 • Scope of Work รายละเอียดและขอบเขตงาน

  ขอบเขตงานและข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง บริษัทไซเบอร์ เนกเทค จำกัด กับ ลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการทำงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตงานและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
   • บริษัทฯ มีการให้คำปรึกษาในด้าน Hardware, Software, Network รวมไปถึงการจัดหา ติดตั้ง หรือ Upgrade เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   • บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการแก้ไขปัญหาทั้งทางโทรศัพท์ / แก้ไขปัญหาจากภายนอก (Remote) ทั้งในด้าน Hardware และ Software ตลอด 24 ชั่วโมง
   • บริษัทฯ จะให้การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เมื่อได้รับแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่ทำงานในระยะเวลาอันสั้นที่สุด เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า
   • ทางบริษัทฯ จะใช้ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น โดยลูกค้าต้องยินยอมที่จะรับผิดชอบทางกฏหมายลิขสิทธิ์ ชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานภายในระบบ
   • กรณีเกิดปัญหาด้าน Hardware หรือ Software ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหากับไอที เพื่อให้เข้าแก้ไขปัญหาได้ทุกครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   • การดูแลบำรุงรักษาไม่ครอบคลุมถึงโปรแกรมเฉพาะทางต่างๆ หรือ โปรแกรมที่พัฒนาเพื่อใช้งานภายในองค์กร
   • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง Printers, Scanner, CD-ROMs, Ink, Cartridges, Modem, UPS ฯลฯ
   • กรณีที่ลูกค้ามีสาขาย่อย ต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระหว่างสาขา หรือ รถรับส่ง ที่พัก กรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ในเวลาที่กําหนด
   • เข้าบริการในช่วงเวลา 09:00 – 18:00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ กรณีให้เข้าบริการนอกเวลาทำการคิดค่าล่วงเวลา
   • บริษัทฯ มีการทำสัญญาเป็นรายปี

  1. Hardware & Peripherals

  การบำรุงรักษาHardwareที่ติดตั้งบนServer, Computer, Laptop, Printers, Scanner, CD-ROMs
  บำรุงรักษาระบบและองค์ประกอบต่างๆ
  ติดตั้งและอัพเดตไดร์เวอร์
  การเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม
  ตรวจสอบการเข้าถึงระบบ
  ตรวจสอบ Hardware และพื้นที่ใน Hard disk
  ล้างไฟล์ Temp และจัดเรียงข้อมูลบน Hard disk
  การสำรองข้อมูลภายใน Server
  ประสานงานสำหรับการแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน
  Services
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok

  2. Network & Security

  การบำรุงรักษาระบบNetworkภายในองค์กรของลูกค้า ตั้งค่าของอุปกรณ์Routers, Switches
  ดำเนินการปรับปรุงรักษาและการประเมินความปลอดภัย
  อัพเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus, Spyware)
  การตั้งค่าและบริหารจัดการระบบ Firewall & VPN
  การตั้งค่าและบริหารจัดการระบบ VLAN, LAN และ Wireless
  บริหารจัดการ ADSL Routers, Switches และ Hubs
  บริหารจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังServer, Network Printers หรือ อื่นๆ
  ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Port หรือ Cable ที่ใช้ ในระบบ LAN
  ตรวจสอบความเร็วในการ Download และ Upload
  Services
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok

  3. Applications

  ซอฟแวร์พื้นฐานภายใต้การดูแลของบริษัทฯ
  ระบบปฏิบัติการ Windows, MAC, Linux
  โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus, Spyware)
  การตั้งค่ารับ-ส่งอีเมล์ทั้ง Outlook, Outlook Express และ อื่นๆ
  ซอฟแวร์พื้นฐานสำหรับการใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Outlook Express
  Services
  ok
  ok
  ok
  ok

  4. Services

  บริการที่มีให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
  จัดทำแผนผังระบบและรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
  จัดทำตารางการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทุกเดือน
  มีการส่งรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทุกเดือน
  สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที
  สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางโทรศัพท์และการRemoteจากภายนอก
  กรณีอุปกรณ์ภายในระบบเสีย ทางบริษัทฯมีอุปกรณ์สำรองเพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอด 24ชั่วโมง
  Services
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok
  ok